W okresie od 6 kwietnia do 6 maja br. trwały konsultacje społeczne w sprawie dokumentu długo oczekiwanego przez przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz cudzoziemców, jak również przez badaczy migracji. Chodzi oczywiście o projekt założeń polskiej polityki migracyjnej przygotowany przez międzyresortowy Zespół ds. Migracji przy Kancelarii Prezesa Rady...

ArtykułyZobacz wszystkie teksty

Agnieszka Kosowicz, Polskie Forum Migracyjne
Tyle lat brak takiego dokumentu był stawiany za powód niemożności wprowadzenia zmian czy braku spójności polskich działań na rzecz migracji, że moim dominującym uczuciem na widok tego tekstu jest radość, że został napisany. Trzeba przyznać, ze znajomością rzeczy.
Patrycja Matusz Protasiewicz, Uniwersytet Wrocławski
Na początku kwietnia 2011 r. międzyresortowa Grupa Robocza ds. Strategii Migracyjnej Polski przedstawiła do konsultacji społecznych propozycję długo oczekiwanego dokumentu, mającego stanowić punkt wyjścia dla kształtowania długofalowej strategii migracyjnej w naszym kraju. Na dokument ten czekali eksperci, organizacji pozarządowe i imigranci.
Aleksandra Chrzanowska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji
"Polityka migracyjne Polski - stan obecny i postulowane działania" to dokument niewątpliwie potrzebnym co od dawna podkreśla wielu naukowców oraz członków organizacji pozarządowych. Jest to pierwsza próba wytyczenia kierunków polskiej polityki migracyjnej. Szkoda zatem, iż zawiera on tak mało wyczerpującą diagnozę stanu obecnego w zakresie ruchów migracyjnych do i z Polski. Dokument strategiczny takiej rangi powinien opierać się bowiem na rzetelnych podstawach diagnostycznych, z których powinny logicznie wynikać potrzeby w zakresie zmian i ulepszeń.
Agnieszka Makulec/ Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Migracje pracowników medycznych, w szczególności lekarzy i pielęgniarek, są ważnym tematem społeczno-politycznym w wielu krajach. W krajach emigracyjnych, takich jak np. Polska czy Litwa, istnieje obawa że odpływ wykształconych za publiczne pieniądze specjalistów spowoduje problemy w funkcjonowaniu krajowego systemu ochrony zdrowia, który i bez tego boryka się z licznymi trudnościami związanymi z niedofinansowaniem i wadliwym zarządzaniem.

Integracja ImigrantówZobacz wszystkie teksty

Ewa Tuz/ Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Niestabilna sytuacja polityczny w krajach Afryki Północnej - przede wszystkim w Egipcie, Tunezji i Libii - spowodowała wzmożoną emigrację z tych państwa m.in. do Włoch. Migranci od dawna kierują się na niewielką włoską wyspę Lampedusa, oddaloną od wybrzeży Tunezji o niecałe 150 km.