Język polski dla cudzoziemców - zapisy na kurs!

 

Nauka języka polskiego jest ważnym elementem integracji cudzoziemców mieszkających w Polsce. Dostrzeżono to w założeniach do nowej ustawy o cudzoziemcach, w których przewiduje się, że osoby ubiegające się o status rezydenta długoterminowego WE lub stały pobyt w Polsce powinny posiadać poświadczenie o znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie podstawowym A2.

Jest to rozwiązanie wprowadzone przez autorów projektu ustawy, a nie wymóg podyktowany dyrektywami Rady UE. Nie uwzględnili oni, że plany rządowe nie przewidują dodatkowych środków na kursy języka polskiego dla cudzoziemców nie starających się o ochronę międzynarodową w Polsce. Organizacje pozarządowe prowadzą kursy języka polskiego jako obcego, ale ich oferta nie jest w stanie sprostać rosnącej liczbie chętnych.

Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic” już po raz trzeci organizuje lekcje języka polskiego dla cudzoziemców. W lipcu 2011 r. rozpoczyna się kolejna trzymiesięczna edycja zajęć. Fundacja przewiduje kursy na różnych poziomach zaawansowania. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny akademickie. Dzięki temu, że oferta jest przewidziana dla migrantów, a kurs jest współfinansowany ze środków europejskich oraz z budżetu państwa, jego koszt wynosi tylko 300 zł. Aby zapisać się na zajęcia, należy skontaktować się z biurem Fundacji na początku czerwca 2011 r. i wypełnić test poziomujący. Więcej informacji na stronie www.frog.org.pl.

Opublikowano w numerze: 29 / Maj 2011