Komisja Ekspertów do Spraw Migrantów przy RPO

 

W maju br. odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Komisji Ekspertów do Spraw Migrantów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Komisja, która ma zająć się m.in. projektem abolicji dla cudzoziemców, liczy 29 członków. Czterech z nich reprezentuje Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Są to: dr Paweł Dąbrowski, dr Maciej Duszczyk, dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska i dr Magdalena Lesińska.

Opublikowano w numerze: 29 / Maj 2011