Nowości wydawnicze

Balicki J., Wells A., „The Pendulum Culture? Integration of Young Muslim Immigrants in East London”, Oxford 2010.

Bąbiak I., Szot K., „Jak nam się żyje w Polsce? Raport z badania czynników regulujących poziom integracji obywateli przybyłych z krajów afrykańskich i arabskich”, Warszawa 2011. http://fundacjadlasomalii.org.pl/wp-content/uploads/2011/02/Raport-z-bad....

Błeszyńska K., „Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych - perspektywa szkoły”, Warszawa 2010. http://www.ore.edu.pl.

Czartoryska W. T. (red.), „Wyfrunęli: nowa emigracja o sobie”, Łomża 2011.

Drozd R., Halczak B., „Dzieje Ukraińców w Polsce w latach 1921--1989”, Warszawa, Tyrsa 2010.

Frelak J., Łada A., Petrulewicz B., „Polacy nadchodzą!... Wreszcie! Polska migracja zarobkowa do Niemiec - analiza w przededniu otwarcia niemieckiego rynku pracy dla polskich obywateli”. http://isp.org.pl/uploads/pdf/1769347255.pdf.

Iglicka K., „Migracje długookresowe i osiedleńcze z Polski po 2004 roku - przykład Wielkiej Brytanii. Wyzwania dla statystyki i demografii państwa”, Warszawa 2011. http://www.csm.org.pl.

Iglicka K., Gmaj K., „Circular Migration Patterns. Migration between Ukraine and Poland”, 2010. http://www.eui.eu/Projects/METOIKOS/Documents/BackgroundReport

s/BackgrounReportPolandUkraina.pdf.

Iglicka K., Gmaj K., Borodzicz-Smoliński W., „Circular Migration Patterns. Migration between Ukraine and Poland”, 2011. http://www.eui.eu/Projects/METOIKOS/Documents/CaseStudies/

METOIKOScasestudyPolandUkraine.pdf.

Iglicka K., Przystolik M. R. (red.), „Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje”, Warszawa 2010. http://www.rpo.gov.pl/pliki/12900036790.pdf.

Klimaszewski Z., „Emigracja polska w Niemczech”, Białystok 2007.

Lipski A., Walkowska W. (red.), „Emigracja jako problem lokalny i globalny”, Mysłowice 2010.

Markowski K. (red.), „Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego”, Lublin 2010. http://www.reemigrantki.pl/pliki/File/publikacja.pdf.

Maruszak E., Puchalski J., „Współczesne biblioteki polonijne i polskie poza krajem”, Warszawa 2010.

Nestorowicz J., „Known Knowns and Known Unknowns of Immigrant Self-employment. Selected Issues”, Warszawa 2011. http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/1514.

Okólski M., „Modernizacyjna rola migracji”, Warszawa 2011. http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/1550/

Praszałowicz D., „Polacy w Berlinie”, Kraków 2010.

Strzelecki Z. (red.), „Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2009--2010”, Warszawa 2010. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2009-2010.pdf.

Szymanderski J., „Stan faktyczny i kierunki rozwoju integracji cudzoziemców w Polsce”, Warszawa 2010. http://www.sws.org.pl.

Termiński B., „Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie”, Warszawa 2011.

Triandafyllidou A. (red.), „Circular Migration and Integration. A Short Guide for Policy Makers”, 2011. http://www.eui.eu/Projects/METOIKOS/Documents/GuidePolicyMakers

/METOIKOSGuideforPolicyMakers.pdf.

Wereśniak-Masri I, „Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - komentarz”, Warszawa 2011.

Ziółek-Skrzypczak M., Gandenberger G (red.), „Labour Market Integration of Immigrant Youth - Polish and German Perspectives”, Warszawa 2011.

Opublikowano w numerze: 29 / Maj 2011