Polska - nowy kraj docelowy Chińczyków?

W 2005 r. 240 zezwolenia na pracę, w 2008 r. już 2 912, a w roku 2010 aż 6 387 - tak systematycznie i dynamicznie w ostatnich latach rosło zatrudnienie obywateli Państwa Środka w Polsce. Tym samym stali się oni najliczniejszą grupą pracowników z Azji, wypierając pozostających przez wiele lat na pozycji lidera Wietnamczyków (w 2010 r. otrzymali oni niemal trzy razy mniej pozwoleń niż Chińczycy). Natomiast wśród wszystkich pracowników z zagranicy zatrudnionych na podstawie zezwoleń na pracę pod względem liczebności ustąpili jedynie Ukraińcom (13 150 pozwoleń). Powszechnie uważa się, że Chińczycy - podobnie jak większość Azjatów - najczęściej są zatrudniani w sektorze handlu oraz gastronomii. To nie do końca prawda. Rzeczywiście, wśród branż zatrudnienia obywateli Chin dominuje handel hurtowy i detaliczny (33 proc. zezwoleń), ale na drugim i trzecim miejscu jest sektor budowlany (20 proc.) oraz przemysłowy (11 proc.). Działalność związana z prowadzeniem usług gastronomicznych (a także z zakwaterowaniem) stanowi zaledwie 6 proc. ich aktywności zarobkowej. Co trzeci Chińczyk posiadający zezwolenie na pracę jest zatrudniony jako robotnik wykwalifikowany, a niemal co piąty jako członek kadry zarządzającej, często w małych chińskich firmach.

Chińskie Centrum Handlowe GD.
Chińskie Centrum Handlowe GD.

Niestety, brak jest danych za rok 2010 na temat wielkości przedsiębiorstw, w których pracują Chińczycy. Jak wynika z informacji za rok poprzedni, są to firmy różnej wielkości, jednak dominują wśród nich podmioty małe, zatrudniające do dziewięciu osób (56 proc.). Z dużych przedsiębiorstw najbardziej znane jest ogromne Chińskie Centrum Handlowe GD, zlokalizowane w Wólce Kosowskiej, położonej ok. 20 km od Warszawy. To ośrodek dystrybucji towarów chińskich zarówno na polski rynek zbytu, jak i na rynki zagraniczne, zwłaszcza wschodnie. Odbywa się tu głównie sprzedaż hurtowa, ale również detaliczna.

Według stanu na koniec 2010 r. karty pobytu w Polsce posiadało 3 016 obywateli Chin. W większości były to zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (aż 78 proc.). Niewielki udział zezwoleń na pobyt stały w tej liczbie jest związany przede wszystkim z założenia czasowym i zarobkowym charakterem pobytu Chińczyków w Polsce, z drugiej zaś z tym, że migracja z Chin jest zjawiskiem stosunkowo nowym i tak naprawdę niewielu cudzoziemców z tego kraju ma już możliwość starania się o prawo do osiedlenia się w Polsce na stałe. Czas pokaże, czy Chińczycy zrealizują swój zamiar powrotu do kraju pochodzenia, czy też rozwiną w Polsce sieci migracyjne, które zachęcą do przyjazdu tutaj kolejne rzesze migrantów z Chin.

RS

Źródło: dane UdsC i MSWiA.

Opublikowano w numerze: 29 / Maj 2011 | Kategoria: Imigranci w Polsce