Weź kurs na wielokulturowość

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka uruchomiła niedawno portal poświęcony wielokulturowości i niedyskryminacji „Weź kurs na wielokulturowość: http://www.hfhrpol.waw.pl/wielokulturowość. Osoby i organizacje zainteresowane zamieszczaniem informacji na portalu proszone są o kontakt z Panem Janem Dąbkowskim (j.dabkowski(at)hfhr.org.pl).

Opublikowano w numerze: 29 / Maj 2011