Klasyka migracyjna pod nowym rozszerzonym tytułem

„Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”* to kwartalnik wydawany dotychczas przez Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią, działający przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Kontynuuje on tradycje „Przeglądu Polonijnego”, którego pierwszy numer został opublikowany z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii Polskiej Akademii Nauk kilkadziesiąt lat temu - w  roku 1975.

Zamysłem przyświecającym powstaniu pisma (najpierw półrocznika, a od 1978 r. - kwartalnika) była próba analizy szeroko pojętych procesów migracyjnych i stosunków etnicznych w interdyscyplinarnej perspektywie badawczej. Poprzez nowy, rozbudowany tytuł - pod jakim pismo ukazuje się od stycznia 2009 r. - zwraca się uwagę na jego szerokie horyzonty naukowe, w znacznym stopniu wykraczające poza ramy polskiej rzeczywistości migracyjnej.

Dotychczas ukazało się 140 tematycznych numerów kwartalnika (w tym 10 pod nowym tytułem), obejmujących przeszło tysiąc artykułów autorskich i niezliczoną liczbę recenzji publikacji naukowych. Teksty zamieszczane w „Studiach Migracyjnych - Przeglądzie Polonijnym” dotyczą współczesnych i przeszłych procesach mobilności przestrzennej, z uwzględnieniem przeobrażeń, jakim podlegają środowiska migranckie w krajach wysyłających, a w szczególności - przyjmujących. Niektóre artykuły są dodatkowo dostępne w wersji elektronicznej, przede wszystkim na stronie internetowej Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod adresem: http://www.iaisp.uj.edu.pl/81.

Wśród autorów publikujących w „Studiach Migracyjnych - Przeglądzie Polonijnym” znalazło się liczne grono badaczy Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, których teksty przeczytać można m.in. w numerze 4/2010.

* Nie należy mylić z serią wydawniczą Ośrodka Badań nad Migracjami „Studia Migracyjne”, w której publikowane są prace o tematyce migracyjnej:
http://www.migracje.uw.edu.pl/publikacja/rodzaj/sm

Opublikowano w numerze: 31 / Październik 2011 | Kategoria: Artykuły