Polska Północno-Wschodnia dostępna dla miliona Rosjan

Blisko 950 tys. mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego - pod warunkiem posiadania stałego meldunku w Obwodzie od co najmniej trzech lat - już w połowie 2012 r. będzie mogło podróżować do północno-wschodniej Polski bez wiz. Wejdzie wtedy w życie umowa dwustronna z Moskwą o małym ruchu granicznym (MRG). Umowa - dzięki zmianie rozporządzenia UE - w drodze wyjątku umożliwi objęcie MRG nie tylko pasa przygranicznego obu państw o szerokości 30-50 km, ale całego Obwodu Kaliningradzkiego oraz znacznej części Pomorza, Warmii i Mazur (zob. Mapa 1). O umowę w takim kształcie z determinacją zabiegały w Brukseli dyplomacja polska, rosyjska oraz niemiecka.

Mapa 1. Obszar objęty MRG z Rosją

* Źródło: http://www.gazeta.pl

Jakie korzyści przyniesie projekt, w którego forsowanie tak bardzo zaangażował się polski MSZ? Przedstawiciele resortu twierdzą, że chodzi przede wszystkim o rozwój wzajemnych kontaktów społecznych, kulturalnych, handlowych i turystycznych. Zdanie to podzielają władze powiatów i gmin objętych MRG, które liczą zwłaszcza na poprawę sytuacji ekonomicznej lokalnej ludności. Jak zauważa Michał Dworczyk ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, z dobrodziejstw umowy skorzystają też Polacy z Kazachstanu, którzy przenieśli się do Obwodu Kaliningradzkiego, aby być bliżej Polski. Inni w zbliżeniu Kaliningradu z Zachodem widzą szansę na rozpoczęcie demokratyzacji Rosji.

Nie wszyscy jednak zniesienie wiz dla mieszkańców Obwodu postrzegają przez pryzmat pozytywów. Wiele argumentów przeciw  inicjatywie zawierało np. stanowisko Litwy*, która nie zdecydowała się na przystąpienie do umowy o MRG obejmującej całą kaliningradzką enklawę i analogicznie poszerzoną strefę przygraniczną po stronie litewskiej. Według dyplomatów z Wilna mogłoby to negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo państwa z uwagi na m.in. wysoki poziom przestępczości w Obwodzie czy patologie, takie jak np. narkomania czy duża liczba osób zakażonych wirusem HIV. Przewidywane nasilenie kontrabandy z kolei niewątpliwie negatywnie od-biłoby się na litewskiej gospodarce. Jako przyczynę swojego sprzeciwu Litwini wskazali też stan stosunków litewsko-rosyjskich**.

RS

* Źródło: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2010-08-18/wilno-nie-chce-likwi....

** Więcej: http://www.pism.pl/index/?id=571d3a9420bfd9219f65b643d0003bf4.

 

 

 

Opublikowano w numerze: 32 / Grudzień 2011 | Kategoria: Imigranci w Polsce