Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców

Data
rozpoczęcia
Luty 2009 r. (projekt zakończył się w grudniu 2011 r., kolejna jego edycja rozpoczęła się z początkiem roku 2012)
Obszar Warszawa
Cele Celem projektu jest pomoc cudzoziemcom w trakcie procedur legalizacyjnych oraz w rozwiązywaniu innych problemów prawnych, z którymi stykają się w Polsce. Innowacyjność tego przedsięwzięcia polega na tym, że Centrum prowadzone przez pracowników organizacji pozarządowej zlokalizowane jest
w budynku administracji rządowej - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), a więc urzędu, w którym cudzoziemcy załatwiają większość formalności związanych z legalizacją pobytu i pracą.
Jak działa? W Centrum Informacyjnym dla Cudzoziemców imigranci mogą uzyskać pomoc prawną w istotnych dla nich dziedzinach oraz wsparcie w zakresie prowadzonego postępowania legalizacyjnego w Polsce. Centrum ściśle współpracuje z MUW i działającym w tej instytucji Punktem Informacyjnym dla Cudzoziemców prowadzonym przez pracowników Wydziału.
Rezultaty Liczba beneficjentów, którzy dotychczas skorzystali z usług Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców:
● 2009 r.: 4 129,
● 2010 r.: 4 949,
● 2011 r.: 3 708.
Większość klientów Centrum stanowili obywatele Ukrainy,
a także przybysze z wielu innych - w tym odległych geograficznie i kulturowo - państw, m.in.: Białorusi, Rosji, Pakistanu, Armenii, Chin, Indii, Turcji, Gruzji, Uzbekistanu i Kamerunu.
Ewaluacja W trakcie realizacji projektu Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przeprowadziło ewaluację funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z perspektywy imigrantów i pracowników Wydziału,
a wnioski z niej zawarło w pracy pod redakcją Witolda Klausa pt. „Przyjazny urząd”. Link do publikacji.
Koordynator Agnieszka Kwaśniewska - Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
www http://www.interwencjaprawna.pl/projekt-sc-cic2.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oprac. RS

 

Zachęcamy do publikowania dobrych praktyk z działalności Państwa instytucji i organizacji na Europejskiej Stronie o Integracji Imigrantów: http://www.integration.eu.

 

Opublikowano w numerze: 35 / kwiecień 2012 | Kategoria: Dobre praktyki integracji