NSP 2011: cudzoziemców wciąż niewielu

Choć wiele mówi się o tym, że Polska powoli staje się krajem przyjmującym cudzoziemców, w najnowszym spisie ludności - tak, jak w spisie sprzed niemal dekady - wciąż są oni ledwie widoczni. Stanowią jedynie 0,2 proc. stałych mieszkańców Polski (w 2002 r. - 0,1 proc.). Wśród 63 tys. spisanych cudzoziemców dominują obywatele Ukrainy (15 tys. - 24,1 proc.), Niemiec (6 tys. - 9,2 proc.), Białorusi (5 tys. - 7,5 proc.) i Rosji (5 tys. - 7,2 proc.). Aż połowa obcokrajowców mieszka w trzech tylko regionach Polski: na Mazowszu, Dolnym Śląsku i w Małopolsce.

Wstępne wyniki NSP 2011 nie odbiegają drastycznie od danych z oficjalnych rejestrów. Według statystyk Urzędu do Spraw Cudzoziemców na koniec 2010 r. zezwolenie na osiedlenie się i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich posiadało 53 tys. cudzoziemców, w tym 17 tys. Ukraińców, 6 tys. Białorusinów, 5 tys. Rosjan i 800 Niemców, zaś w latach 2004-2010 dokumenty potwierdzające prawo stałego pobytu otrzymało ponad 26 tys. obywateli UE, w tym ponad 11 tys. obywateli Niemiec.        

RS

Opublikowano w numerze: 35 / kwiecień 2012 | Kategoria: Imigranci w Polsce