Dobre praktyki integracji: Centrum Wolontariatu SIP

Data
rozpoczęcia
Październik 2006 r.
Obszar Warszawa
Cele Celem Centrum Wolontariatu działającego przy Sekcji ds. Cudzoziemców Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP) jest zarówno bezpośrednia pomoc cudzoziemcom, jak i podniesienie świadomości społecznej w zakresie migracji i uchodźstwa oraz problemów z nimi związanych, przede wszystkim wśród pracowników służby zdrowia oraz urzędników obsługujących cudzoziemców.
Jak działa? Kilkoro wolontariuszy, przygotowanych do pracy z osobami pochodzącymi z innych kultur, znających języki obce, zwłaszcza rosyjski, angielski i francuski, towarzyszy cudzoziemcom
w stawianiu pierwszych kroków w Polsce. Przede wszystkim pomagają im w kontaktach ze służbą zdrowia, ale również
w załatwianiu innych spraw związanych z integracją: w urzędach, szkołach itp. Wolontariusze pełnią zatem głównie funkcję tłumaczy oraz pośredników międzykulturowych.
Rezultaty Liczba wizyt lekarskich cudzoziemców w obecności tłumaczy - wolontariuszy z Centrum Wolontariatu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej: 2006 r. (1.10-15.12): 22, 2007 r.: 303, 2008 r.: 376, 2009 r.: 1 045, 2010 r.: 1 012, 2011 r.: 582. Oprócz tego wolontariusze towarzyszyli imigrantom w załatwianiu spraw urzędowych, a także w szukaniu pracy, mieszkania etc.
Ewaluacja Nie została przeprowadzona formalna ewaluacja projektu.
O jego znaczeniu i potrzebie świadczy jednak długość jego trwania (od 2006 r.), a także pozytywne opinie na jego temat zarówno ze strony cudzoziemców, jak i lekarzy oraz urzędników. Sukcesem projektu jest także stosunkowo niska rotacja wolontariuszy. Koordynatorzy przedsięwzięcia zwracają uwagę na konieczność odpowiedniego przeszkolenia
i wsparcia dla wolontariuszy.
Koordynator Olga Hilik (SIP): o [dot] hilik [at] interwencjaprawna [dot] pl
www http://www.interwencjaprawna.pl/sekcja-cudzoziemcow-centrum-wolontariatu.html

 

Zachęcamy do publikowania dobrych praktyk z działalności Państwa instytucji i organizacji na Europejskiej Stronie o Integracji Imigrantów: http://www.integration.eu.

 

 

 

Opublikowano w numerze: 36 / Czerwiec 2012 | Kategoria: Dobre praktyki integracji