„Gość w dom, Bóg w dom”

„Gość w dom, Bóg w dom” - prawdziwość tego przysłowia można było sprawdzić już 18 listopada w niedzielę w czasie kolejnej edycji projektu Fundacji Rozwoju „Oprócz Granic”.
W ramach akcji „Czym Chata Bogata!” Polacy i cudzoziemcy jedli razem wspólny posiłek.

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012