Cudzoziemcu, który skorzystałeś z abolicji: „Pracuj w Polsce”

Polska Akcja Humanitarna, biuro w Toruniu, 10 października br. ruszyła z akcją „Pracuj w Polsce. Wsparcie cudzoziemców na rynku pracy”. Do projektu kwalifikują się cudzoziemcy, którzy przebywają na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz złożyli wniosek abolicyjny, posiadają dokument pozwalający na co najmniej 12-miesięczny legalny pobyt w Polsce albo wizę na co najmniej 12 miesięcy. Uprawnieni mogą uczestniczyć m.in. w kursach języka polskiego i kursach zawodowych oraz uzyskać poradę prawną. Projekt potrwa do 2014 r.

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012