Debata o prawach wyborczych dla imigrantów

24 września br. podczas XII spotkania Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji, zorganizowanego przez IOM we współpracy z MSW, debatowano nad możliwością przyznania cudzoziemcom z zezwoleniem na pobyt stały w Polsce praw wyborczych na poziomie lokalnym. Ustalono, że wymagałoby to zmian m.in. w Konstytucji RP. Obecnie cudzoziemcy spoza UE nie tylko nie mają praw wyborczych w Polsce, ale również nie mogą być członkami partii politycznych.
 

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012