Granica i prawa człowieka

Granica i pogranicze jest specyficzną przestrzenią, w której często dochodzi do łamania praw człowieka i która jednocześnie jest wyjątkowo trudna do badania. Redakcja „The Anti-Trafficking Review” ogłosiła nabór tekstów do specjalnego wydania tego pisma,
w którym ma być podjęta tematyka właśnie praw człowieka na granicy. Szczegółowe informacje.

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012