Informator Migracyjny - nowy numer już w sieci

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem „Informatora Migracyjnego” przygotowywanego przez Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Znajdą w nim Państwo wiele aktualnych wiadomości na temat migracyjnych wydarzeń naukowych.

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012