Konferencja: Mapa drogowa do przyjaźniejszej integracji

W połowie listopada br. Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic” zorganizowała konferencję pt. „Mapa drogowa do przyjaźniejszej integracji migrantów i polskiego społeczeństwa”. Celem spotkania było „zarysowanie obszarów współdziałania poszczególnych aktorów, których codzienna praca może mieć istotne przełożenie na niwelowanie barier oraz ułatwianie procesu integracji migrantów i społeczeństwa polskiego oraz zainicjowanie współpracy w tym zakresie”. Rekomendacje Fundacji Rozwoju „Oprócz Granic”.

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012