Konferencje w Polsce

Warszawa, 15-16.11.2012 r.: „Społeczne i kulturowe skutki migracji z Polski na przełomie wieków”. Organizatorzy: Komitet Badań nad Migracjami PAN, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Instytut Socjologii UJ.

Warszawa, 16.11.2012 r.: „Mapa drogowa do przyjaźniejszej integracji migrantów i polskiego społeczeństwa”. Organizator: FROG.

Warszawa, 16.11.2012 r.: „Modele integracji i zapobieganie wykluczeniu. Wzmocnienie roli młodzieży migrackiej w społeczeństwie. (iYouth)”. Organizatorzy: IOM, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja „Nasz Wybór”, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne.

Poznań, 20.11.2012 r.: „Migracje Polaków a nowa ewangelizacja”. Organizatorzy: Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego, Ruch Apostolatu Emigracyjnego.

Warszawa, 20.11.2012 r.: „Polityka społeczna a problemy migracji”. Organizatorzy: Fundacja im. Friedricha Eberta we współpracy z Fundacją ICRA.

Szczyrk, 6.12.2012 r.: „Państwo polskie wobec Polaków w diasporze”. Organizator: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012