Laureaci konkursu „Media równych szans”

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Instytut Spraw Publicznych i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej to laureaci konkursu dla organizacji pozarządowych „Media równych szans”, organizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Nagrodzone opracowanie nosi tytuł: „Czy warszawskie lokale są otwarte dla wszystkich? Analiza przekazu medialnego dotyczącego ‘Nocy testów’ - testu dyskryminacyjnego w warszawskich klubach nocnych”.

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012