Mocne fundamenty, czyli o polityce migracyjnej Polski

Już za kilka lat Polska prowadząc dynamiczną poli rozwoju będzie musiała rozwiązać problemy demograficzne. Jednym z rozwiązań jest selektywna imigracja, wspomagająca wzrost gospodarczy kraju. (...) Istnieje konieczność uporządkowania dotychczasowych działań dotyczących polityki migracyjnej. Obecne rozwiązania prawne powstawały w dużej mierze w latach 1990. czy 2000., a więc w innej sytuacji politycznej, gospodarczej, ekonomicznej. Chcieliśmy zatem stworzyć dokument programowy, który wskazywałby odmienny kierunek niż miało to miejsce do tej pory, czyli pokazywał, że Polska otwiera się na cudzoziemców ze świadomością wszystkich wynikających z tego korzyści, jak i ewentualnych zagrożeń. Zależy nam na cudzoziemcach wykwalifikowanych, na studentach, na osobach, które po prostu będą chciały w Polsce żyć i pracować. Ponadto, dokument zawiera rekomendacje, jak chcemy zorganizować proces ich przyjazdów oraz wskazuje konkretne zadania i urzędy, które będą odpowiedzialne za realizację poszczególnych programów. Odpowiada także na pytanie, jak będziemy zwalczać zjawiska niepożądane, czyli nielegalną imigrację. I wreszcie temat bardzo ważny, w tak szerokim kontekście jeszcze nie podejmowany w naszych przepisach prawnych, czyli integracja.

Zapraszamy do lektury całego wywiadu z Piotrem Stachańczykiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, i Moniką Prus, Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej MSW, w Dodatku Specjalnym do tego numeru „Biuletynu Migracyjnego”.

 

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012 | Kategoria: Artykuły