O przeszłości dla przyszłości migracji w Polsce

W połowie listopada na interdyscyplinarnej konferencji organizowanej przez Komitet Badań nad Migracjami PAN, Ośrodek Badań nad Migracjami UW i Instytut Socjologii UJ (zob. lista konferencji poniżej) badacze z całej Polski (i nie tylko!) będą debatować nad skutkami emigracji z Polski. Efektem spotkania ma być publikacja, która, miejmy nadzieję, stanie się przedmiotem pożądania kolejnych pokoleń migrantologów.

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012