Obywatelstwo: integracja czy wykluczenie?

Pod takim hasłem pod koniec października br. odbyła się konferencja zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu „Polskie Forum Integracyjne II”. Podczas spotkania dyskutowano o zasadach dostępu cudzoziemców do obywatelstwa w Polsce i innych krajach członkowskich UE. Ze sprawozdaniem z konferencji można zapoznać się na stronie ISP.

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012