Projekt twinningowy Szwecja-Polska-Armenia

Rozpoczął się projekt „Wzmacnianie państwowych służb migracyjnych w zarządzaniu migracjami w Armenii”. Partnerami w projekcie są agendy rządowe Szwecji, Polski i Armenii. Polska będzie koordynowała analizę armeńskiego prawa dotyczącego m.in.: ustawy o cudzoziemcach, ustawy o udzielaniu ochrony międzynarodowej w Armenii, prawa dotyczącego zatrudniania cudzoziemców i regulującego zasady przekraczania granic. Na tej podstawie zostaną sformułowane rekomendacje w zakresie zbliżenia ustawodawstwa w Armenii do prawa UE. Projekt zakończy się w drugiej połowie 2014 r. Więcej: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012