Na Wyspach wciąż królują Matki Polki

Brytyjski urząd statystyczny (Office for National Statistics) poinformował pod koniec sierpnia 2012 r., że co czwarte z ok. 720 tys. dzieci urodzonych w ubiegłym roku w Anglii i Walii (ok. 184 tys.) miało niebrytyjską mamę. Odsetek dzieci urodzonych na Wyspach Brytyjskich przez imigrantki systematycznie rośnie od 1990 r., w którym wynosił on poniżej 12 proc. Podobnie jak w ostatnim roku, cudzoziemskie matki najczęściej pochodzą z Polski (ok. 20 tys.), a w dalszej kolejności z Pakistanu, Indii i Bangladeszu (zob. Wykres 1).

Wykres 1. Liczba dzieci urodzonych w Anglii i Walii przez kobiety imigrantki według kraju urodzenia matki

,

Źródło: dane Office for National Satistics.

Nieco mniej było ojców-imigrantów - ok. 171 tys., co stanowi niecałe 24 proc. ojców dzieci urodzonych w 2011 r. Czołówka krajów, z których pochodzą ojcowie, jest podobna do najważniejszych krajów pochodzenia imigranckich matek, przy czym w tym wypadku na pierwszą pozycję wysuwa się Pakistan (ok. 19 tys.), zaś Polska schodzi na pozycję drugą (ok. 16 tys.).

Brytyjski urząd statystyczny pozwala też przyjrzeć się, z kim mają dzieci matki-Polki, a z kim ojcowie-Polacy. Około 15 tys. ojców dzieci urodzonych na Wyspach przez kobiety z Polski to Polacy, zaś pozostałe 5 tys. to cudzoziemcy: przede wszystkim Brytyjczycy (ok. 2 tys.) oraz imigranci z Afryki, Azji i innych krajów UE. Oznacza to, że wśród świeżo upieczonych matek-Polek w Wielkiej Brytanii, co czwarta ma dziecko z nie-Polakiem. W przeciwieństwie do kobiet, zdecydowana większość polskich ojców ma dzieci z Polkami (ok. 95 proc.). Dane te są spójne z wynikami badań i wiedzą potoczną, z których wynika, że imigrantki integrują się łatwiej w kraju przyjmującym niż imigranci*. Odzwierciedlają one również generalną tendencję, zgodnie z którą przebywający na Wyspach mężczyźni cudzoziemcy stosunkowo rzadko wchodzą w związki z Brytyjkami. Dodatkowe znaczenie może mieć fakt, że wśród przybyszy spoza UE chętnych do ”integracji' z Unią poprzez małżeństwo dominują mężczyźni”.         

STR

* Zob. np.: Wywiad z prof. Bogusławem Pawłowskim na temat tego, dlaczego Polki łatwiej niż Polacy znajdują partnera w Wielkiej Brytanii..

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie