Uciec z Syrii

11 września br. UNHCR ogłosił, że liczbę uchodźców z Syrii szacuje się na 250 tys. osób - o 65 tys. więcej niż przewidywano w planie działań humanitarnych do końca 2012 r. Zrewidowany szacunek skali napływu uciekinierów z Syrii mówi o 710 tys. uchodźców, którzy do końca 2012 r. znajdą się w Jordanii (35 proc.), Libanie (17 proc.), Iraku (8 proc.) oraz Turcji (40 proc.). Wrześniowa eskalacja konfliktu na granicy z Turcją może jednak zmienić powyższe proporcje. Do tej pory rząd turecki utrzymywał politykę otwartości na syryjskich uchodźców, mimo blokady kontaktów handlowych i wszelkich innych przemieszczeń ludności. Rozwój działań militarnych na granicy syryjsko-tureckiej może jednak spowodować, że Ankara zaostrzy procedury przyjmowania uchodźców. Napięcie potęgują różnice kulturowe. W wojnie domowej w Syrii istotną rolę odgrywa bowiem także kwestia religii. Fakt, że prezydent Bashar al-Assad jest alewitą, podczas gdy większość społeczeństwa syryjskiego jest sunnitami, nie pozostaje dla niektórych osób bez znaczenia. Mimo że zakreślenie ostrego podziału pomiędzy tymi grupami wyznaniowymi i przeniesienie go na relacje obywatel-władza jest dużym uproszczeniem. Niemniej jednak protesty społeczne przeciwko decydentom stają się pośrednio sporem pomiędzy różnymi grupami religijnymi. Wyznaniowa płaszczyzna syryjskiego konfliktu jest zauważana także przez tureckich alawitów, których negatywna postawa wobec napływających Syryjczyków również, przynajmniej częściowo, bywa determinowana wyznaniem.

W związku z militarnymi i kulturowymi napięciami narastającymi pomiędzy Syrią a Turcją należałoby przypuszczać, że więcej uchodźców będzie chciało znaleźć azyl w krajach europejskich. Najbliższymi krajami docelowymi należącymi do Unii Europejskiej są dla syryjskich uchodźców graniczące z Turcją Grecja oraz Bułgaria, a także Cypr. Dane Eurostatu wskazują na prawie 12,5 tys. Syryjczyków, którzy ubiegali się o status uchodźcy w krajach UE pomiędzy styczniem minionego, a czerwcem tego roku. Najbardziej znaczący, prawie trzykrotny, wzrost napływu uciekinierów z Syrii odnotowuje obecnie Szwecja. Największą liczbę wniosków o status uchodźcy złożonych przez Syryjczyków zarejestrowały natomiast Niemcy - w bieżącym roku prawie 3,5 tys. Polska w 2012 r. otrzymała od obywateli Syrii 20 wniosków, z czego 10 w III kwartale. Cztery wnioski dotyczyły ochrony osób małoletnich. Dwóm osobom przyznano w 2012 r. ochronę uzupełniającą.           

JN

Źródło: UNHCR.

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie