Dobre praktyki integracji: Infolinia dla cudzoziemców (IOM)

Data
rozpoczęcia
1 października 2011 r.
Obszar Infolinia działa na terenie całej Polski. Dodatkowo funkcjonują infolinie w trzech krajach pochodzenia imigrantów: na Ukrainie, Białorusi i w Armenii.z Ukrainy
Cele Celem projektu jest ułatwianie integracji cudzoziemców poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce, oraz podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji i wyzyskowi migrantów na rynku pracy.
Jak działa? W Polsce oraz w Armenii, na Białorusi i Ukrainie we współpracy z biurami IOM uruchomione zostały specjalne infolinie dla migrantów, umożliwiające im uzyskanie porady i wiedzy na temat przysługujących im w Polsce praw i obowiązków, a także o możliwości uzyskania pomocy w wypadku łamania ich praw, w tym w szczególności praw pracowniczych. Infolinia w Polsce jest obsługiwana w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim, a dodatkowo podjęta została współpraca z tłumaczami, co umożliwia kontakt i uzyskanie porady migrantom używającym na co dzień innych języków.
Rezultaty Dzięki infolinii cudzoziemcy mogą lepiej poznać swoje prawa i obowiązki w Polsce, co może zapobiec ich wykorzystywaniu na polskim rynku pracy. Do końca maja 2013 r. ponad 1 200 osób skorzystało z porady za pośrednictwem infolinii w Polsce, oraz w sumie ok. 550 osób - za pośrednictwem infolinii w Armenii, na Białorusi i Ukrainie. Strona internetowa infolinii zawierająca porady dotyczące różnych aspektów funkcjonowania imigrantów w Polsce została odwiedzona ponad 100 tys. razy.
Ewaluacja Działania realizowane w ramach projektu „Prawa migrantów
w praktyce”, w tym związane z prowadzeniem infolinii dla cudzoziemców, migranci mogą oceniać za pomocą kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej www.migrant.info.pl oraz podczas spotkań z migrantami organizowanych przez IOM. Największym obecnie wyzwaniem jest dotarcie do wszystkich grup docelowych, w szczególności do hermetycznych grup migrantów z Wietnamu i Chin.
Koordynator Marta Biernath, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)
www www.migrant.info.pl, www.iom.pl

(oprac. RS)

Zachęcamy do publikowania dobrych praktyk z działalności Państwa instytucji i organizacji na Europejskiej Stronie o Integracji Imigrantów: http://www.integration.eu.

Opublikowano w numerze: 42 / Czerwiec 2013 | Kategoria: Dobre praktyki integracji