Dobre praktyki integracji: Szkoła Integracji Międzykulturowej

Data
rozpoczęcia
Styczeń 2013 r.
Obszar Polska
Cele
 1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności psychologów i pedagogów w zakresie wspierania procesów integracji międzykulturowej w szkole.
 2. Wsparcie uczestników w realizowaniu w swoich szkołach działań i wprowadzaniu zmian wspomagających edukację i integrację międzykulturową.
 3. Opracowanie i rozpropagowanie specjalistycznych materiałów edukacyjnych, które pomogą kolejnym grupom psychologów  pedagogów szkolnych we wspieraniu cudzoziemskich dzieci w polskich szkołach.
Jak działa?

Szkoła Integracji Międzykulturowej to projekt skierowany do szkolnych psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi cudzoziemskimi. Składa się on z cyklu szkoleń dla profesjonalistów oraz warsztatów dla uczniów w klasach międzykulturowych.

Dodatkowo, obejmuje analizę doświadczeń polskich i zagranicznych psychologów w pracy z cudzoziemcami w szkole. Zadania w projekcie obejmują:

 1. Publikacja: analiza doświadczeń psychologów i pedagogów szkolnych pod kątem wspierania dzieci cudzoziemskich.
 2.  Wizyty studyjne w Szwecji.
 3. Szkolenia dla psychologów i pedagogów w zakresie kompetencji międzykulturowych.
 4. Warsztaty międzykulturowe w szkołach (prowadzone przez psychologów i pedagogów przy wsparciu Polskiego Forum Migracyjnego).
 5. Publikacja - dobre praktyki i wskazówki dla psychologów i pedagogów ze szkół kształcących dzieci pochodzące z różnych kultur.

Spodziewane rezultaty

 1. 400 egz. publikacji dla psychologów i pedagogów szkolnych.
 2. Jedna analiza na temat doświadczeń w pracy z dziećmi cudzoziemskimi (dostępna online).
 3. Dwie wizyty studyjne w Szwecji dla 16 uczestników.
 4. 100 uczestników w warsztatach/szkoleniach międzykulturowych.
 5. Zajęcia szkolne o charakterze międzykulturowym dla 250 dzieci o różnym pochodzeniu etnicznym i narodowym.
Koordynator Fundacja Polskie Forum Migracyjne, koordynator: Gaweł Walczak
www http://www.forummigracyjne.org/pl/projekt.php?pjid=28(oprac. RS)

Zachęcamy do publikowania dobrych praktyk z działalności Państwa instytucji i organizacji na Europejskiej Stronie o Integracji Imigrantów: http://www.integration.eu.

Opublikowano w numerze: 43 / Sierpień 2013 | Kategoria: Dobre praktyki integracji