Katastrofa lotu MH 370 a chińsko-malezyjska mobilność

W marcu i kwietniu 2014 r. światowe media dzień w dzień informowały o zaginionym samolocie MH 370 malezyjskich linii lotniczych, który leciał z Kuala Lumpur do Pekinu. Nie znamy celów podróży pasażerów MH 370, znamy jednak ich nazwiska i kraje pochodzenia. Wśród 227 pasażerów samolotu 153 stanowili obywatele Chińskiej Republiki Ludowej (CHRL). Wśród doniesień o zaangażowaniu różnych krajów w poszukiwania samolotu i kolejnych fałszywych tropach, można było również znaleźć informacje o protestach rodzin chińskich pasażerów - zarówno w Kuala Lumpur, jak i przed malezyjską ambasadą w Pekinie.

Możemy przypuszczać, że część obecnych na pokładzie obywateli CHRL pracowała w Malezji lub prowadziła tam działalność gospodarczą i handlową. Malezyjski rząd w ramach programu Malaysia - Your Second Home przyciąga chińskich rezydentów (zarówno pracowników, jak i inwestorów), kusząc ich geograficzną, kulturową i klimatyczną bliskością, łatwiejszymi niż w USA lub Australii procedurami legalizacji pobytu oraz dobrymi warunkami inwestycyjnymi. Aktywnie współpracuje na tym polu z Bank of China. Zainteresowanie Chińczyków Malezją trudno uznać za nowość. Korzenie napływu z Chin na tereny dzisiejszej Malezji sięgają XV w., a ostatnia większa fala imigracji wystąpiła w okresie powojennym. Dziś posiadający malezyjskie obywatelstwo tzw. Malezyjscy Chińczycy (Malaysian-Chinese) stanowią około 25 proc. populacji tego kraju i są licznie reprezentowani wśród finansowych i kulturalnych elit. Nazwiska co najmniej 11 (z 38) obywateli Malezji będących na pokładzie Boeinga wskazują na ich chińskie pochodzenie.

Nie wiadomo, czy tragedia lotu MH 370 wpłynie na dynamikę malezyjsko-chińskiej mobilności. Naprowadza nas ona jednak na tematykę mniejszości etnicznych (m.in. Chińczyków i Indusów) oraz imigrantów (m.in. z Indonezji, Bangladeszu i Nepalu) w tym kraju.             

          IJ

Źródła: www.malaysiaairlines.com, www.chinadaily.com.cn, www.migratemalaysia.com, www.aljazeera.com, www.asiaexplorers.com.

Opublikowano w numerze: 47 / Kwiecień 2014 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie