„Kto oszukuje, ten wylatuje”

Rząd Republiki Federalnej Niemiec z zadowoleniem odnotowuje pozytywny wpływ emigracji na gospodarkę i dostrzega potrzebę przyjęcia większej liczby imigrantów, by odpowiedzieć na zwiększony popyt w niektórych sektorach gospodarki (w rolnictwie, opiece nad osobami starszymi, ale też w sektorze prac wymagających wysokich kwalifikacji). Jednocześnie jednak zaznacza, że zamierza podjąć zdecydowane kroki w celu zwalczania nadużyć w obszarze opieki społecznej, co dotyczy głównie zasiłków na dzieci. Powołana na początku bieżącego roku międzyresortowa komisja ds. imigrantów z Europy Południowej i Wschodniej planuje skontrolować, czy rodzice pobierający w Niemczech zasiłki na dzieci nie pobierają ich równocześnie w kraju przebywania dziecka. Taka kontrola może dotyczyć 29 proc. rodzin polskich, które pobierają zasiłek na dzieci na stałe mieszkające w Polsce.

Skupienie uwagi na tym problemie to zasługa głównie bawarskiej Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU), która ukuła hasło „Kto oszukuje, ten wylatuje”, chcąc zwrócić uwagę na poważny według nich problem. Tym bardziej, że od niedawna już nie tylko Polacy, ale też Rumuni i Bułgarzy mogą korzystać ze wsparcia socjalnego w Niemczech.

Debata na temat dostępu cudzoziemców do niemieckiego systemu zabezpieczenia społecznego tradycyjnie już zbiegła się w czasie z datą zniesienia ograniczeń w dostępie do niemieckiego rynku pracy - obecnie dla Rumunów i Bułgarów (wcześniej - w 2011 r. - dla Polaków). Jednocześnie jest to temat, który - z uwagi na kryzys gospodarczy - szeroko komentowany jest w całej Unii Europejskiej i przez wykorzystanie nośnych haseł, jak „turystyka socjalna” czy „migracja biedy”, często pojawia się w mediach. Jego popularność niewątpliwie miała też związek z wyborami do Parlamentu Europejskiego, co przejawiało się obecnością tego tematu w kampaniach wyborczych różnych partii. Jest to ponadto zagadnienie, które w okresie przed wyborami jest bliższe sercu niemieckiego wyborcy niż np. sprawa przestrzegania praw migrantów czy wykorzystywania ich przez niemieckich pracodawców (zob. Dodatek do „BM” nr 31).             

KF

Również rząd Wielkiej Brytanii zmierza do ograniczenia świadczeń socjalnych dla obywateli Unii Europejskiej. Komisja Europejska zbada, czy zmiany te są zgodne z prawem unijnym. Więcej w kolejnym numerze „BM”.

Opublikowano w numerze: 48 / Czerwiec 2014 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie