Brak zainteresowania Niebieską Kartą UE

Wysoko wykwalifikowani pracownicy z zagranicy wydają się omijać Polskę szerokim łukiem. W 2013 r. zaledwie 16 cudzoziemców uzyskało zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji - tzw. Niebieską Kartę UE (na 15,2 tys. Kart wydanych w całej UE). Było to sześciu obywateli Ukrainy, pięciu - Rosji, dwóch - Indii, jeden - Białorusi, jeden - Filipin i jeden - Pakistanu. Najwięcej z nich znalazło zatrudnienie
w sektorze informatycznym (7), pozostali - jako specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania (3), specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych (2) oraz specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury (2).

Aby uzyskać Niebieską Kartę UE w Polsce, cudzoziemiec musi m.in. posiadać wyższe kwalifikacje zawodowe oraz otrzymywać wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 5 282,50 zł brutto miesięcznie.          

  RS

Opublikowano w numerze: 48 / Czerwiec 2014 | Kategoria: Imigranci w Polsce