Gulasz demograficzny

Takiej potrawy można było skosztować w dniach 25-28 czerwca 2014 r. na budapesztańskim Uniwersytecie Corvinus podczas odbywającej się co dwa lata European Population Conference. Wydarzenie składało się z ponad stu sesji naukowych, wśród których znalazło się kilka poświęconych kwestiom  migracji ludności. Pełen program konferencji wraz ze streszczeniami referatów jest dostępny pod adresem: www.epc2014.princeton.edu. Smacznego!

Opublikowano w numerze: 48 / Czerwiec 2014