Integracja zaczyna się od tolerancji

„Chcemy pomóc mieszkańcom małych miast i wsi, w których działają ośrodki dla uchodźców, dowiedzieć się więcej o cudzoziemcach. Projekt wspiera międzykulturowe kontakty i zaprasza lokalne społeczności do rozmowy o uchodźcach” - piszą na stronie internetowej projektu „Od tolerancji do integracji” jego koordynatorzy, tj. Polskie Forum Migracyjne, Fundacja dla Somalii i Urząd do Spraw Cudzoziemców. Więcej.

Opublikowano w numerze: 48 / Czerwiec 2014