Klub Ukraińskich Kobiet

Klub Ukraińskich Kobiet organizuje warsztaty, spotkania i szkolenia dla kobiet imigrantek z Ukrainy żyjących w Polsce. Wszystko po to, by lepiej zintegrować i animować społeczność imigrantek zagrożonych wykluczeniem bądź marginalizacją w społeczeństwie przyjmującym, ale również by pokazać temu społeczeństwu - poprzez muzykę, rękodzieło, literaturę - potencjał Ukrainek. Tę ważną i potrzebną inicjatywę realizuje Fundacja „Nasz Wybór”. Więcej.

Opublikowano w numerze: 48 / Czerwiec 2014