Polityka imigracyjna Izraela

Kto jest Żydem? Wśród internetowych stron mających pomóc w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie wyszukiwarka na pierwszych miejscach sugeruje Portal Społeczności Żydowskiej, Wikipedię i tygodnik „Polityka”. Pytanie to zadają osoby zainteresowane tematyką żydowską, badacze judaizmu oraz osoby mające Żydów wśród swoich krewnych i przodków. Jest ono kluczowe także dla zrozumienia polityki państwa Izrael - budowy nowoczesnego narodu żydowskiego oraz przyjmowania „w każdej chwili każdego Żyda, który zechce być jego obywatelem”. Z wydanej w tym roku książki Remigiusza Sosnowskiego dowiemy się o historycznych, ideologicznych oraz demograficznych uwarunkowaniach polityki imigracyjnej Izraela oraz środkach jej realizacji. Przeczytamy w niej również o ewolucji idei syjonistycznej, stosunkach żydowsko-arabskich i napływających do Izraela azjatyckich pracownikach oraz o rządowych programach mających na celu przyciąganie nowych imigrantów (przyszłych obywateli) i podtrzymywanie więzi światowej diaspory żydowskiej z Izraelem. Nie zabrakło tu również wątków polskich, jak np. rola, jaką na przełomie lat 1980. i 1990. polski rząd i Polskie Linie Lotnicze LOT odegrały w ewakuacji ludności żydowskiej z rozpadającego się ZSRR.            

IJ

Sosnowski R. (2014). Polityka imigracyjna Izraela. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Opublikowano w numerze: 48 / Czerwiec 2014