Polityka migracyjna Polski - stan prac

Od 2012 r. trwały prace nad przygotowaniem „Polityki migracyjnej Polski” - dokumentu kompleksowo traktującego o strategii i działaniach państwa w dziedzinie migracji. W grudniu 2013 r. mogliśmy zapoznać się z dokumentem, w którym szczegółowo opisane były etapy i plany wdrażania poszczególnych rekomendacji zawartych w dokumencie strategicznym. Po konsultacjach społecznych, w kwietniu 2014 r., dokument wdrażający „Politykę migracyjną Polski” został zaakceptowany przez międzyresortowy Zespół do Spraw Migracji i przyjęty uchwałą z dnia 28 maja 2014 r. Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe w związku ze skierowaniem dokumentu w dniu 6 sierpnia  2014 r. do prac Rady Ministrów. Więcej.

Opublikowano w numerze: 48 / Czerwiec 2014