Raport KBnM PAN o skutkach migracji poakcesyjnych

Jeszcze do niedawna, aby zrozumieć w pełni społeczne konsekwencje najnowszych migracji z Polski, należało zaszyć się na kilka tygodni w bibliotece. Teraz wystarczy wejść na stronę KBnM PAN i ściągnąć raport autorstwa ponad dwadzieściorga polskich migrantologów. Dzięki Brygidzie Soldze i Krystynie Slany udała się sztuka pozornie niemożliwa - ocenę szerokiego spektrum skutków mobilności Polaków w ostatniej dekadzie zamknięto zwięźle na blisko 70 stronach. Choć w tak złożonych kwestiach prosty rachunek zysków i strat nie może mieć zastosowania, wydźwięk sformułowanych w raporcie wniosków skłania raczej do głębszej refleksji niż huraoptymistycznych podsumowań. Autorzy zamieścili w raporcie listę zaleceń dla decydentów mających wpływ na kształt polityki ludnościowej, regionalnej, gospodarczej i społecznej. Niebawem ukaże się monografia będąca znacznie poszerzoną i bogatszą w szczegółowe analizy wersją raportu. Raport w wersji elektronicznej (idealnej na poselskie tablety) do pobrania tu.

Opublikowano w numerze: 48 / Czerwiec 2014