„Mieszkamy w Polsce” okiem fotografów

W listopadzie zakończył się konkurs fotograficzny pn. „Mieszkamy w Polsce” ogłoszony przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Na konkurs można było zgłaszać prace przedstawiające sylwetki cudzoziemców, którzy wybrali Polskę na kraj swojego zamieszkania. Tłem prezentowanych sylwetek miały być krajobrazy bądź przestrzenie kojarzące się z Polską. Więcej.

Opublikowano w numerze: 49 / Październik 2014