Konferencje w Polsce

Warszawa, 19-20.01.2015 r.: „Social remittances and social change in Central Europe”. Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Migracjami UW, University of Roehampton.

Warszawa, 22-23.01.2015 r.: „The Golden Triangle of Internationalisation: Governance, Management and Financing”. Organizator: Studybility.

Lublin, 22-23.01.2015 r.: „Studenci zagraniczni w Polsce 2015”. Organizatorzy: KRASP, UMCS, Urząd miasta Lublin, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

Opublikowano w numerze: 49 / Październik 2014