FAMI a ograniczony dostęp do pomocy prawnej

Pierwsza połowa 2015 r. to dość trudny czas dla organizacji pozarządowych oferujących porady prawne migrantom i osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową. Opóźnienia w uruchomieniu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) spowodowały lukę w finansowaniu bezpłatnej dla cudzoziemców pomocy prawnej w pierwszej połowie 2015 r. Takiej luki natomiast nie widać w popycie na porady prawne. Większość projektów realizowanych z dotychczasowych funduszy europejskich związanych z mobilnością międzynarodową było finansowanych tylko do końca 2014 r. Niektóre działania współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców (EFU), Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów (EFPI) i Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) będą jeszcze podejmowane do połowy 2015 r. Najbardziej optymistyczne prognozy zakładają uruchomienie środków z nowego - zastępującego wymienione już EFU, EFI, EFPI - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w lipcu 2015 r. Jeśli działanie to się opóźni, problem mało dostępnego poradnictwa prawnego dla cudzoziemców stanie się jeszcze bardziej dotkliwy. Wiele organizacji musi ograniczyć lub nawet zawiesić swoje działania poradnicze w najbliższym półroczu. Skutki opóźnienia w uruchamianiu nowego Funduszu to nie tylko efekt przedłużających się prac rządu RP i przedstawicieli Komisji Europejskiej nad akceptacją planu zarządzania tymi środkami. Znacznie ograniczona oferta specjalistycznych porad prawnych w sytuacji, gdy organizacje pozarządowe tracą źródła finansowania, jest też przejawem braku rozwiązań systemowych w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego w Polsce. (prace nad regulacjami w tym zakresie trwają). Na mocy unijnych dyrektyw Polska jest zobowiązana m.in. do zapewnienia pomocy prawnej osobom poszukującym azylu. Aby zaspokoić potrzeby tej grupy klientów w najbliższym półroczu, pod koniec 2014 r. MSW ogłosiło konkurs na świadczenie poradnictwa osobom ubiegającym sie o ochronę międzynarodową i przeznaczyło na ten cel ok. 450 tys. zł (w ramach EFU). Działania te mają w jakimś stopniu zapełnić spodziewaną lukę w finansowaniu poradnictwa dla cudzoziemców ze środków unijnych. Więcej.                         

          MoS

Opublikowano w numerze: 49 / Październik 2014 | Kategoria: Imigranci w Polsce