Nowości wydawnicze

Banaś M., Dzięglewski M. (red.) (2013). Narratives of ethnic identity, migration and politics: a multidisciplinary perspective. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Białas J., Klaus W. (red.) (2014). Wciąż za kratami. Raport z monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców przeprowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (z erratą). Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Pobierz.

Budakowska E. (2014). Etnicidade polonesa no Brasil a luz de pesquisas sociológicas (Etniczność polska w Brazylii w świetle badań socjologicznych). Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. 

Chudinovskikh O., Denysenko M. (2014). Population Mobility in the Commonwealth of Independent States: Whither Common Migration Policy? Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Czerniejewska I. (2014). Employees Beyond Borders. Comparative Report. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Pobierz.

Dudzińska A. (2014). Tożsamość żydowska a polityka imigracyjna Izraela. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Duszczyk M., Matuszczyk K. (2014). Migration in the 21st century from the perspective of CEE countries - an opportunity or a threat? Warszawa: Central and Eastern Europe Development Institute. Pobierz.

Glinka B. (2013). Przedsiębiorczość polskich imigrantów w USA: etnicznie, lokalnie, globalnie? Warszawa: Poltext.

Iwański J. (red.) (2012). Tutoring młodych uchodźców. Warszawa: Stowarzyszenie Praktyków Kultury. Pobierz.

Jabłecka B. (2013). Bariery w świadczeniu usług medycznych cudzoziemcom w Polsce z perspektywy personelu medycznego. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. .

Kaczmarczyk P., Szulecka M., Turowicz J. (2013). Chinese Investment Strategies and Migration - Does Diaspora Matter? Poland - Case Study. Warszawa: Migration Policy Centre. Pobierz.

Klaus W. (red.) (2014). Bezpieczny dom? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Pobierz.

Kościesza K. (red.) (2014). Lokalne/międzysektorowe polityki na rzecz migrantów. Podsumowanie projektu. Warszawa: Fundacja Inna Przestrzeń. Pobierz.

Kozakoszczak A. (2014). Równy dostęp do edukacji oraz równe traktowanie w edukacji - przykład miasta Cardiff w Walii. Warszawa: Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej. Pobierz.

Łada A. (2014). Polsko-niemiecka współpraca na rzecz zwalczania przestępczości przygranicznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Łodziński S., Pudzianowska D., Szaranowicz-Kusz M. (red.) (2014.). Prawa wyborcze dla cudzoziemców - tak czy nie? Analiza procesu przyznawania praw wyborczych na poziomie lokalnym cudzoziemcom z państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), Instytut Socjologii UW. Pobierz.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (2014). Stosowanie detencji oraz środków alternatywnych do detencji w kontekście polskiej polityki imigracyjnej. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Niżyńska A. (2014). Prześladowanie ze względu na płeć? Płeć jako przesłanka nadania statusu uchodźcy. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Rożnowski B., Sieniow T. (red.) (2013). Integracja cudzoziemców w Polsce i Europie: perspektywa lokalna. Lublin: Instytut na Rzecz Państwa Prawa. Pobierz.

Rzeplińska I., Foryś A., Ostaszewska-Żuk E. (2014). Pomoc społeczna i ochrona prawna. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Pobierz.

Rzeplińska I, Rusiłowicz K., Ostaszewska-Żuk E. (2014). Podatki i ubezpieczenia. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Pobierz.

Słubik K. (red.) (2014). Unprotected. Migrant workers in an irregular situation in Central Europe. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Pobierz.

Wenerski Ł. (2014). Mały ruch graniczny pisany cyrylicą. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Opublikowano w numerze: 49 / Październik 2014