Polski Erasmus dla studentów z Ukrainy

Już w październiku 2014 r. kilkudziesięciu studentów z Ukrainy, kształcących się dotychczas na ukraińskich uczelniach znajdujących się w rejonie działań militarnych, powitało rok akademicki na kilku polskich uczelniach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Białymstoku. Jest to wynik pierwszego etapu realizacji programu „Polski Erasmus dla Ukrainy” zainicjowanego przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Docelowo w programie ma wziąć udział 20 polskich uczelni, a oferta stypendialna dotyczy kształcenia na takich kierunkach, jak: zarządzanie, europeistyka, ekonomia, informatyka, transport i wybrane kierunki techniczne. Stypendyści, w pierwszej kolejności osoby z rejonów objętych działaniami militarnymi na Ukrainie, mogą bezpłatnie studiować w Polsce przez dwa semestry, a także otrzymują środki na utrzymanie się (900 zł). Z programu ma skorzystać łącznie 550 osób (w tym 50 doktorantów).

Opublikowano w numerze: 49 / Październik 2014