Projekt badacza z OBM nagrodzony przez NORFACE

Konsorcjum NORFACE rozstrzygnęło konkurs na projekty badawcze i przyznało 14 międzynarodowym zespołom granty o łącznej wartości 18 milionów euro. W konkursie nagrodzony został projekt „MobileWelfare”, który będzie realizowany przez zespół dr. Pawła Kaczmarczyka w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. Wraz z naukowcami z Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, Uniwersytetów Lizbońskiego i Oksfordzkiego polscy badacze spróbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób systemy zabezpieczenia społecznego wpływają na przepływy migracyjne w Europie (za: Narodowe Centrum Nauki).

Opublikowano w numerze: 49 / Październik 2014