Szkockie referendum a polscy migranci

Polacy oraz inni obywatele Unii Europejskiej rezydujący w Szkocji mają prawo do udziału w wyborach lokalnych oraz w referendach. Z prawa głosu mogli też skorzystać podczas referendum dotyczącego niepodległości Szkocji, które odbyło się 18 września 2014 r. Polska społeczność w Szkocji jest najszybciej rosnącą grupą migrancką (w 2012 r. mieszkało tam 56 tys. Polaków). Badanie ankietowe przeprowadzone przez Centre for Population Change (University of Southampton) dotyczące zachowań wyborczych Polaków mieszkających w Szkocji pokazało duże zainteresowanie tym referendum (84 proc. badanych potwierdziło gotowość udziału w nim). Ale jednocześnie większość respondentów zadeklarowała, że wynik nie będzie miał wpływu na ich plany dotyczące dalszego pobytu w Szkocji.

Wyniki ankiety pokazały, że więcej niż połowa badanych (65 proc.) brała udział w wyborach. Jednak pomimo posiadanych praw wyborczych w Wielkiej Brytanii i Polsce, dominującą formą partycypacji wyborczej polskich migrantów jest udział w wyborach tylko w jednym państwie (49 proc.) lub niegłosowanie w ogóle (35 proc.). Jedynie niewielka część (15 proc.) respondentów potwierdziła, że uczestniczy w wyborach i w Polsce, i w Szkocji. Co ciekawe, 75 proc. uczestników ankiety zapewniło, że interesuje się szkockim życiem politycznym, a 84 proc. zadeklarowało, że zarejestrowało się w szkockim spisie wyborców. Ankieta potwierdziła pozytywną relację między długością pobytu za granicą a uczestnictwem wyłącznie w wyborach odbywających się w kraju pobytu: 95 proc. respondentów deklarujących, że uczestniczy jedynie w wyborach w Szkocji, mieszka tam od przynajmniej pięciu lat. Badani zostali także zapytani o odczucia związane z przyszłością niepodległej Szkocji oraz jak będą głosować w referendum. Ci, którzy obawiali się o przyszłość niepodległej Szkocji, w większości (95 proc.) zagłosowaliby na „nie”, za to ci, którzy czuli się pewni co do przyszłości Szkocji w wypadku pozytywnego wyniku referendum, oddaliby w nim głos na „tak”. Badanie miało formę ankiety internetowej, wzięło w nim udział 245 osób.                                                                                      

ML
 

Opublikowano w numerze: 49 / Październik 2014 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie