Warszawskie Centrum Wielokulturowe - wkrótce otwarcie

Kilkuletnie starania o stworzenie miejsca spotkań przedstawicieli różnych kultur, ważnego punktu na mapie nie tylko dla cudzoziemców przebywających stale bądź tymczasowo w przestrzeni miejskiej Warszawy, wyszły już poza fazę konceptualizacji. Warszawskie Centrum Wielokulturowe, zlokalizowane przy pl. Hallera, ma pełnić kilka funkcji - od informacyjnej, przez poradniczą i aktywizacyjną, po badawczą. Zgodnie z rozstrzygniętym konkursem ogłoszonym przez m.st. Warszawa, prowadzenie Centrum zostało powierzono koalicji, w której składzie są: Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej, Fundacja na Rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie i Fundacja „Inna Przestrzeń”. Dobiega końca remont lokalu, w którym ma się mieścić Centrum. Więcej informacji tutaj.

Opublikowano w numerze: 49 / Październik 2014