Włącz się w Polskę!

Obecnie cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski pozostają bierni - nie podejmują własnych inicjatyw  i nie włączają się w działania władz samorządowych czy organizacji pozarządowych. Taka sytuacja jest niekorzystna zarówno dla samych imigrantów, jak i dla całego społeczeństwa. Na potrzebę zmian w tym zakresie wskazują organizatorzy kampanii „Włącz się w Polskę!”. Więcej.

Opublikowano w numerze: 49 / Październik 2014