Debata "BM": Polacy za granicą – niewykorzystany potencjał? O polityce wobec polskiej diaspory

Według danych GUS na całym świecie przebywa obecnie ponad 2 miliony Polaków (2 196 tys. na świecie, z czego w samej Europie – 1 891 tys.). I są to tylko dane na temat osób, które – zachowując zameldowanie na pobyt stały w Polsce – przebywają poza krajem. MSZ szacuje, że w sumie można mówić o 18-20 milionach Polaków i osób polskiego pochodzenia na świecie, z czego 1/3 to osoby „urodzone i ukształtowane w Polsce”, a pozostali to osoby o różnych, mocniejszych lub luźniejszych więzach z Polską.

Trudno traktować wszystkie grupy Polaków za granicami jednakowo. Mamy „nowych” migrantów, którzy wyjechali w ciągu ostatnich kilkunastu lat, mamy potomków Polaków, którzy wyjechali 100 lat temu. Inni są obecni migranci zarobkowi w Londynie, a zupełnie inni potomkowie powojennych emigrantów w tym mieście. Są Polacy, którzy na skutek różnych życiowych perturbacji musieli przenieść się do innego kraju i tam układają sobie życie, a są też tacy, którzy nigdy z Polski nie wyjeżdżali, ale to zmieniające się granice sprawiły, że teraz mieszkają w innym państwie. Każda z tych grup ma inne potrzeby, inne problemy, potrzebuje wsparcia w innym zakresie. Ale i sama ma wiele do zaoferowania: od promowania współpracy ekonomicznej, przez lobbing polityczny w swoim kraju, po bogactwo swojej kultury.

W imieniu „Biuletynu Migracyjnego” wydawanego przez Ośrodek Badań nad Migracjami UW oraz Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” zapraszamy na debatę na temat polityki państwa polskiego wobec Polaków za granicą.

Gościć będziemy:

Magdalenę Lesińską (Ośrodek Badań nad Migracjami UW).
Magdalenę Mazur (Szkoła Liderów Polonijnych)
Wojciecha Tycińskiego (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament współpracy z Polonią i Polakami za granicą)

Debata odbędzie się 20. 04. 2015 r. w "Dużym Pokoju"

ul. Warecka 4/6, Warszawa
(wejście od ul. Kubusia Puchatka).
godz. 18.00

www.facebook.com/events/963544760322452/

Zachęcamy też do zapoznania się z numerem specjalnym „Biuletynu Migracyjnego”, poświęconym polskim śladom w Macedonii, w którym można przeczytać m. in. o „migracji serc” czy o tym jak wygląda bałkańskie dzieciństwo z polskim akcentem. Więcej: BM 50 - Dodatek

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano w numerze: 49 / Październik 2014 | Kategoria: Artykuły