IMI Radio

Od czerwca br. działa internetowe radio dla imigrantów, którego celem jest promocja wielokulturowości oraz integracji. Radia można słuchać na stronie www.imiradio.pl

Opublikowano w numerze: 52 / Wrzesień 2015