Nowości wydawnicze

Białas J., Górczyńska M., Jaźwińska M., Łysienia M., Ostaszewska-Żuk E., Witko D. (2015). Powroty. Obserwacje Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczące przestrzegania praw cudzoziemców powracających do kraju pochodzenia. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Pobierz.

Bloch N., Main I., Sydow K. (red.) (2015). Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy. Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM. Pobierz.

Drużyńska J. (2015). Ostatni tabor: jak władza ludowa zakazała Cyganom wędrowania. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Dudkiewicz M., Koss-Goryszewska M. (2015). Klient nasz pan? Wyniki testów dyskryminacyjnych w dostępie do usług rozrywkowych i bankowych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Duński P., Średziński P. (2015). Badanie opinii publicznej na temat integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce. Warszawa: Fundacja Afryka Inaczej. Pobierz.

Florkowska-Francic H. (2014). Die Freiheit ist eine grosse Sache: Aktivitäten polnishcer Patrioten in der Schweiz während des Ersten Weltkriegs. Bazylea: Schwabe Verlag.

Heather P. (2015). Imperia i barbarzyńcy: migracje i narodziny Europy. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Huddleston T. (2015). The Practice of Becoming Citizens. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Jackowski P. (2015). Pokolenie bez granic. Nieznane historie młodej polskiej emigracji. Warszawa: rozpisani.pl.

Jewsiejewa T. (2015). Słodko-gorzki smak emigracji. Warszawa: Białe Pióro.

Jończy R., Łukaniszyn-Domaszewska K. (2015). Wpływ ludności pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniejszości niemieckiej na regionalny rozwój społeczno-gospodarczy. Wybrane zagadnienia (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego). Gliwice-Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Kancelaria Prezydenta RP (2015). Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych. Warszawa. Pobierz.

Kaźmierkiewicz P. (2015). Naturalisation Procedures in Visegrad Countries. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Konieczna-Sałamatin J. (red.) (2015). Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015. Warszawa: Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, Fundacja „Nasz Wybór”. Pobierz.

Kozakoszczak A. (2015). Oddać głos dzieciom... Wywiad z Bogumiłą Chisi, wicedyrektorką Szkoły Podstawowej nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie. Warszawa: Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej. Pobierz.

Kuczyński A. (2014). Polacy w Kazachstanie: zesłania - dziedzictwo - nadzieje - powroty. Krzeszowice: Wydawnictwo Kubajak.

Naser M. M. (2015). Assessing the Evidence: Migration, Environment and Climate Change in Papua New Guinea. Genewa: IOM.

Plewa P. (2015). The Evolution of U.S. Immigration Policy: Implications for Poland. PISM Policy Papers 23 (115). Warszawa: PISM. Pobierz.

Przybylska M., Przybysławska K. (2015). Monitoring powrotów przymusowych obywateli państw trzecich do krajów pochodzenia. Kraków: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć. Pobierz.

Przybylska M., Przybysławska K. (2015). Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w Polsce. Kraków: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć. Pobierz.

Schulz U., Sydow K., Ziolek-Skrzypczak M. (red.) (2015). Strategies to Support Migrants in the Labor Market. Experience with the AMIGA Project in the Context of Old and New Migration Cities in the EU. Monachium: Landeshauptstadt Munchen - Referat fur Arbeit und Wirtschaft.

Sobják A. (2015). Time to Put Hungary on the EU’s Refugee Agenda. PISM Strategic File 15(78). Pobierz.

Sturis D. (2014). Gdziekolwiek mnie rzucisz. Polacy na Wyspie Man. Historia splątania. Warszawa: W.A.B.

Szultka S. (red.) (2015). Jak włączyć emigrację do rozwoju Polski?  „Wolność i Solidarność”. Pobierz.

Townsend J., Oomen Ch. (2015). Before the Boat: Understanding the Migrant Journey. Bruksela: Migration Policy Institute. Pobierz.

Opublikowano w numerze: 52 / Wrzesień 2015