Platforma na Rzecz Integracji

16 września 2015 r. odbyło się spotkanie członków Krajowej Platformy na Rzecz Integracji koordynowanej przez polski oddział IOM. Będzie to finalny etap prac i dyskusji na temat dalszych działań i formuły funkcjonowania Platformy.

Opublikowano w numerze: 52 / Wrzesień 2015