Poradnik dla nauczycieli

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z trenerkami zajmującymi się różnymi aspektami pracy z uczniami cudzoziemskimi, z mniejszości etnicznych i narodowych oraz powracającymi z zagranicy przygotował publikację pt. „Międzykulturowość w szkole”. Jest to poradnik dla nauczycieli i specjalistów przedstawiający zagadnienia związane z wielokulturowością w kontekstach psychopedagogicznym, kulturowym, prawnym i społecznym. Polecane w publikacji rozwiązania oparte są na regulacjach prawnych w zakresie edukacji, a jednocześnie wynikają z doświadczeń zawodowych autorek.

Opublikowano w numerze: 52 / Wrzesień 2015